НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Отчетно-изборно събрание 2016

Ръководство и администрация на факултета


На 24.02.2016 г. се проведе ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Факултет КТТСА

Избрани бяха следните постоянни комисии към факултета:

Мандатна комисия:

· Проф. Евгения Димитрова – председател

· Проф. Лейла Крайджикова – зам. Председател

· Членове:

· Доц. Александър Шопов

· Гл.ас. Емил Видев

· Пламена Джумбешлиева

Комисия по предложенията за органи на управление на факултета:

· Доц. Георги Сергиев – председател

· Доц. Незабравка Генчева – зам.председател

· Гл.ас. Димитър Павлов

· Румяна Ченалова

· Росен Богоев

Комисия по провеждане на изборите

· Доц. Стоян Андонов – председател

· Проф. Бонка Димитрова – зам. председател

· Доц. Петър Янков

· Проф. Николай Попов

· Гл.ас. Евелина Милошова

· Ивелина Георгиева

За Председател на ОС на ФКТТСА беше избрана Проф. д-р Диана Димитрова
За Зам. председател на ОС на ФКТТСА беше избран доц. Добри Добрев

За Декан на ФКТТСА беше избран доц. д-р Иван Мазнев

Членове на Факултетния съвет на ФКТТСА:

1 Доц. Александър Шопов

2 Доц. д-р Антоанета Димитрова

3 Доц. Бисер Григоров

4 Доц. д-р Богдана Илинова

5 Доц. Бистра Димитрова

6 Проф. Бонка Димитрова

7 Доц. Гюрка Ганчева

8 Доц. Даниела Любенова

9 Проф. д-р Диана Димитрова

10 Доц. Димитър Ганчев

11 Проф. Евгения Димитрова

12 Проф. Зоя Горанова

13 Доц. д-р Иван Мазнев

14 Доц. Йордан Донев

15 Доц. Кръстьо Згуровски

16 Проф. Кирил Андонов

17 Проф. Лейла Крайджикова

18 Доц. Незабравка Генчева

19 Доц. Николай Изов

20 Проф. Николай Попов

21 Доц. Петър Зографов

22 Доц. Петър Янков

23 Доц. Стоян Андонов

24 Гл. ас. Дойчин Боянов

25 Гл.ас. Емил Видев

26 Гл. ас. Никола Господарски

27 Любка Кацарова

28 Ивелина Георгиева

29 Пламена Джумбешлиева

30 Росен Богоев

 

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share