НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Треньорски факултет

Ръководство и администрация на факултета
Декан: Проф. Николай Колев, ДН
Зам.декан: Доц. Антонио Антонов, доктор ; Проф. Симеон Йорданов, ДН

Секретар:   Лиляна Миланова-Янева  (02) 4014(217)  
Ирена Дражева  (02) 4014(217)  
Валентина Михайлова  (02) 4014(215)  

Катедра Теория на спорта Катедра Борба и джудо Катедра Технически и ледени спортове Катедра Мениджмънт и история на спорта Катедра Футбол и тенис Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички Катедра Физиология и биохимия

Решения на Факултетния съвет

Деканат Треньорски факултет

Адрес: София 1700, Студентски град, Национална Спортна Академия
Телефонен номератор: 02 40 12345

Декан

Проф.Николай Колев

Сграда Ректорат, ет. 1
тел. (02) 4014(333)
e-mail: kolevrugby_bg@yahoo.com

Зам.Декан

проф. Симеон Йорданов

Сграда Ректорат, ет. 1
тел. (02) 40 14 239
e-mail: barrut@abv.bg

Зам.декан

Доц. Антонио Антонов

тел. (02) 40 14 232
e-mail: antonio_hockey@yahoo.com

Секретар

Ирена Дражева
(02) 4014(217)

Секретар

Валентина Михайлова
(02) 4014(215)

Секретар

Лиляна Янева
(02) 4014(217)

 

Треньорски факултет подготвя специалисти с висше образование в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, професионално направление „Спорт”

Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”

Обучението в степента "бакалавър" осигурява базова широкопрофилна подготовка. Завършилите специалността „Спорт” получават професионална квалификация „треньор по вид спорт”, което им дава право да осъществяват тренировъчна и методична дейност във всички нива на системата на спорта.
Учебният план, по който се осъществява обучението включва:

  • Базови хуманитарни дисциплини – педагогика, психология, философия, информатика, чужд език, социология и др.
  • Базови медико-биологични дисциплини – анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, спортна медицина и др.
  • Специални дисциплини – теория и методика на физическото възпитание, теория на спортната тренировка, управление на спорта, обща теория и методика на кинезитерапията, спорт за инвалиди, метрология, методология и статистически методи в спорта, масаж, функционална диагностика и др.
  • Физическо възпитание и спорт - спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, баскетвол, волейбол, хандбал, футбол, плуване, тежка атлетика и др.
  • Учебни курсове по:

Зимни спортове – след І семестър
Водни спортове – след ІІ семестър
Туризъм, алпинизъм, ориентиране – след ІV семестър

  • Стажантска практика:

Треньорска практика – участие в спортно-тренировъчния процес на спортните клубове:
Педагогическа практика – участие в учебния процес в средните училища;

Учебното съдържание в НСА е съобразено с Европейската кредита система, според която 1 кредит е равен на 15 часа положително оценена академична натовареност. Общият хорариум е съобразен с Държавните образователни изисквания за придобиване на бакалавърска степен.


Учебната документация на Треньорски факултет можете да видите ТУК

 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ ТРЕНЬОРСКИ ФАКУЛТЕТ

СПИСЪК
на членовете на Факултетния съвет

Доц.Антонио Антонов

Доц.Анета Янева-Дукова

Проф.Бисер Цолов

Доц.Валентина Гигова

Доц.Велизар Михайлов

Доц.Владимир Боянов

Доц.Галина Очева

Проф.Даниела Дашева

Доц.Евтим Григоров

Доц.Иван Ачкаканов

Доц.Иван Сандански

Ина Ковачева

Доц.Красимир Петков

Гл.ас. Красимир Ранков

Проф.Лъчезар Димитров

Доц.Лъчезар Захариев

Доц.Лъчезар Стефанов

Доц.Николай Димитров

Проф.Николай Колев

Доц. Николай Станчев

Гл.ас Нина Атанасова

Гл.ас. Орлин Грошев

Доц.Петър Атанасов

Ралица Иванова

Проф.Рени Дамянова

Доц.Симеон Йорданов

Христо Дешев

Доц.Цветанка Захариева

Доц.Цвятко Цветков

Юлиана Владимирова

Сподели във Facebook Twitter Share