НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Огнян Миладинов, дн ще е декан на факултет „Педагогика“ в мандат 2020/2024 г.

Общото събрание на факултет „Педагогика“ избра днес проф. Огнян Миладинов за декан на факултета с мандат на управление 2020/2024 г, който е и негов втори на този пост.

Той получи положителен вот от мнозинството от членовете на форума и оценка „много добра“ за работата си в предходните четири години. Събранието прие отчетния доклад на проф. Миладинов за изминалия период, който бе структуриран в осем раздела от основните дейности на факултета. В него бяха отбелязани положителните резултати в учебната и научна работа, академичния потенциал на научно-преподавателския състав, тенденцията на увеличаване на научните публикации в реферирани и индексирани списания, увеличения прием на студенти. Като достижение проф. Миладинов изтъкна осъществяването на научно-изследователския проект за създаване на системата за оценяване на физическата дееспособност и успешното й въвеждане в българските училища.

Общото събрание на факултет „Педагогика“ избра нови органи на управление:
Председател на Общото събрание – доц. д-р Здравко Стефанов, доктор (втори мандат)
Зам.-председател на Общото събрание – доц. Вера Антонова, доктор

Факултетен съвет:

Хабилитирани преподаватели
1. Проф. Апостол Славчев
2. Проф. Елеонора Милева
3. Проф. Марин Гъдев
4. Проф. Михаил Георгиев
5. Проф. Татяна Янчева
6. Доц. Вера Антонова
7. Доц. Владимир Чернев
8. Доц. Галина Домусчиева – Роглева
9. Доц. Георги Брестнички
10.  Доц. Георги Божилов
11.  Доц. Живка Желязкова – Койнова
12.  Доц. Здравко Стефанов
13.  Доц. Ивайло Лазаров
14.  Доц. Илия Върбанов
15.  Доц. Ина Владова
16.  Доц. Любомир Борисов
17.  Доц. Мариана Борукова
18.  Доц. Недялка Маврудиева
19.  Доц. Пламен Нягин
20.  Доц. Румяна Карапетрова
21.  Доц. Тодор Маринов
22.  Доц. Цанко Цанков

Нехабилитирани преподаватели
1.      Гл. ас. Иван Иванов
2.      Гл. ас. Корнелия Найденова
3.      Гл. ас. Тереза Маринова

Студенти и докторанти
1.      Виктория Георгиева
2.      Елена Прокопова
3.      Стоянка Георгиева

Служители
1.      Димитринка Шолева 


Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share