НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6790792 Картинка 8243787 Картинка 5558375 Картинка 6901563 Картинка 8722984 Картинка 2082997 Картинка 10195851 Картинка 1618723 Картинка 2424236 Картинка 4612438

НСА бе домакин на VII Национална олимпийска конференция с учители по физическо възпитание и спорт в България

В Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе VII Национална олимпийска конференция с учители по физическо възпитание и спорт в България.

Темата на конференцията тази година е "Олимпийските ценности в училищната среда", като основно внимание се постави върху развитието на сътрудничеството между учители от различни предметни области с учителите по физическо възпитание и спорт, използването на иновативни технологии и интернет платформи в работата за развитие на спорта и двигателната активност на учениците.

Ректорът, проф. Пенчо Гешев поздрави участниците, припомняйки, че по темата е дискутирано многократно в този формат и добрите резултати вече са налице. „Добре е че в дневния ред са включени много доклади с опита, който се реализира в редица училища. Олимпийските ценности са чисто човешките ценности и разбирането на това ще доведе до повишаване на качеството на обучението и възпитанието на децата в училищата“ – допълни в словото си при откриването проф. Гешев.

Председателят на БОК Стефка Костадинова благодари на всички учители  за успешната съвместна работа с пожелание да продължават да носят енергията и хъса във възпитанието на младото поколение.

 Представени бяха доклади от Белчо Горанов - генерален секретар на БОК, който говори по актуални въпроси в развитието на олимпийското движение, проф. Лозан Митев, гл. ас. Корнелия Найденова и др. Широко място в програмата на конференцията се отдели на представяне на педагогическата работа в областта на олимпийското възпитание в олимпийските клубове в страната, както и дейността на Олимпийското дружество на учителите, представена от Ваня Йорданова.

Работната програма  завърши с дискусии за разширяване на обмена и сътрудничеството между преподавателите за подобряване на възпитателната дейност насочена към изграждане на хуманни ценности на младото поколение в училище. Във форума участваха учители, експерти, директори на училища, олимпийските клубове в страната, специалисти - магистри по физическо възпитание от НСА, Югозападния университет, преподаватели от катедрите в НСА, представители на медии и др.


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share