НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА бе домакин на VII Национална олимпийска конференция с учители по физическо възпитание и спорт в България

В Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе VII Национална олимпийска конференция с учители по физическо възпитание и спорт в България.

Темата на конференцията тази година е "Олимпийските ценности в училищната среда", като основно внимание се постави върху развитието на сътрудничеството между учители от различни предметни области с учителите по физическо възпитание и спорт, използването на иновативни технологии и интернет платформи в работата за развитие на спорта и двигателната активност на учениците.

Ректорът, проф. Пенчо Гешев поздрави участниците, припомняйки, че по темата е дискутирано многократно в този формат и добрите резултати вече са налице. „Добре е че в дневния ред са включени много доклади с опита, който се реализира в редица училища. Олимпийските ценности са чисто човешките ценности и разбирането на това ще доведе до повишаване на качеството на обучението и възпитанието на децата в училищата“ – допълни в словото си при откриването проф. Гешев.

Председателят на БОК Стефка Костадинова благодари на всички учители  за успешната съвместна работа с пожелание да продължават да носят енергията и хъса във възпитанието на младото поколение.

 Представени бяха доклади от Белчо Горанов - генерален секретар на БОК, който говори по актуални въпроси в развитието на олимпийското движение, проф. Лозан Митев, гл. ас. Корнелия Найденова и др. Широко място в програмата на конференцията се отдели на представяне на педагогическата работа в областта на олимпийското възпитание в олимпийските клубове в страната, както и дейността на Олимпийското дружество на учителите, представена от Ваня Йорданова.

Работната програма  завърши с дискусии за разширяване на обмена и сътрудничеството между преподавателите за подобряване на възпитателната дейност насочена към изграждане на хуманни ценности на младото поколение в училище. Във форума участваха учители, експерти, директори на училища, олимпийските клубове в страната, специалисти - магистри по физическо възпитание от НСА, Югозападния университет, преподаватели от катедрите в НСА, представители на медии и др.


Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share