НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Нови идеи за развитие на спортната наука предложи, завършилия в НСА Втори международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“, съвместно с Първи балкански конгрес „Физическо възпитание, спорт, здраве“

Като повече от успешен бе определен от гости и участници, завършилия в НСА „Васил Левски“ Втори международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“, съвместно с Първия балкански научен конгрес „Физическо възпитание, спорт, здраве“.

В двата дни на конгресната програма се включиха 317 регистрирани участници от 21 държави, а 264 автори представиха 127 доклада в  пленарните и паралелни сесии, както и в постерната сесия.

Заместник-ректорът по научната и международна дейност, проф. Татяна Янчева -  вицепрезидент на Конгреса, благодари на всички участници и изрази удовлетворението от добрите и ползотворни дискусии по време на сесиите.

Тя изказа специални благодарности на водещите лектори на конгреса – г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, д-р Юри Шефер- президент на Международния съвет за спортни науки и физическо възпитание, проф. Наталия Стамбулова и доц. Иржи Балаш, както и на модераторите на паралелните научни сесии.

Кулминацията на научния форум бе на церемонията по закриване с връчването на наградите за млад учен и най-добър постер.

Високото ниво на доклади на младите учени и изследователи постави в затруднение академичното жури в състав – проф. Татяна Янчева, проф. Даниела Любенова и доц. Стефка Джобова и след дълга дискусия първата награда си поделиха Надежда Попова и Николай Иванов.

 „Освен финансовата стойност на наградата, която те си разделят, ние поемаме ангажимент за тяхното участие в международни научни конгреси и конференции. През последните години в НСА държим много на стимулирането на нашите млади колеги и създаване на повече условия за тяхното научно израстване, а безспорно участието в международни форуми е един от пътищата за това“ – заяви проф. Татяна Янчева.  

При постерите задачата на журито беше още по-трудна и отново се стигна до завишаване на предварително обявените награди.

Ганчо Проданов бе отличен с първа награда, Любомира Саздова с втора, а трета си разделиха  изследователския тандем Светлана Соколовска/Елена Орлова и Марина Петрова.

Ректорът на НСА „Васил Левски“ и президент на Конгреса, проф. Пенчо Гешев, благодари на гост – лекторите за отлично изнесените доклади и на всички участници за добре разработените и поднесени на високо ниво презентации на доклади и на постери.

„Нека си пожелаем голяма част от тези разработки да бъдат приложени в практиката. Да си пожелаем здраве и да се срещнем през 2021 г. на Третия конгрес „Приложни науки в спорта“, както и през следващата година на Втория балкански научен конгрес „Физическо възпитание, спорт здраве“ в Белград – заяви проф. Гешев и закри официално Конгреса.


Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share