НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА ще си сътрудничи с посолството на Саудитска Арабия

На 16.04.2019 г. ректорът на Национална спортна академия проф. Пенчо Гешев се срещна с дипломат от посолството на Кралство Саудитска Арабия.

Г-н Абдулилах Алджебрин, който е съветник с ресор образование и спорт, засвидетелства интереса на Саудитска Арабия към развитието на спорта –държавна политика, залегнала в Стратегията 2030 на Кралството. Въпросният план обхваща многобройни дейности, свързани с популяризирането на спорта сред младите хора в Саудитска Арабия – задача, в изпълнението на която Национална спортна академия може много да помогне, заяви дипломатът.

В своето първо посещение в Академията гостът бе запознат с историята и образователната структура на НСА от ректора проф. Гешев. Обсъдени бяха различни възможности за сътрудничество, сред които установяване на контакти с институции и висши училища в сферата на физическото възпитание и спорта. Дипломатът поясни, че всеки саудитски университет има свой департамент по спорт, което създава широки предпоставки за съвместна дейност.

Проф. Гешев отправи покана към изследователи от Саудитска Арабия за участие в предстоящия Международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“, който НСА организира на 15-16.11.2019 г. Предложението бе възприето изключително позитивно с поет ангажимент за съдействие от страна на посолството.

Г-н Алджебрин изрази възхищението си от широкия кръг спортни специалности, по които Академията провежда обучение, както и от отличната материална база. Той разгледа кампуса и получи подробна информация за съоръженията и дейностите от Валентин Добрев, директор „Административно-стопански дейности“ и Албена Мичева, завеждащ „Връзки с обществеността“ на НСА.

 

 

 

 

 

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share