НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ХІХ Студентска конференция по История на физическото възпитание и спорта

На 22 януари т.г. в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе първото заседание на ХІХ-ата Студентска научна конференция по История на физическото възпитание и спорта.

В конференцията участваха 16 студенти от факултетите „Педагогика“ и „Спорт“ на НСА, които представиха свои изследвания по проекта на Катедра „Мениджмънт и история на спорта” за изследване историята на училищното телесно възпитание.

Конференцията бе открита от проф. Николай Изов, заместник-ректор по учебната работа, който приветства участниците, като изтъкна значимостта на направения от тях избор да следват в Академията, както и ролята на научната дейност в цялостната подготовка на съвременния спортен специалист.

Доклади представиха студентите Вероника Николова, Нанси Лапакова, Георги Маринов, Виктория Петкова, Деница Алтънчева, Кристалина Тузлукова, Мария Генчева, Калоян Савов, Красимира Вельова, Иван Йорданов, Владимир Владимиров, Елена Бонева, Денис Димитров, Кристен Пискова, Александър Савчев, Виктория Георгиева.

 

 

 

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share