НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Нов успех за България на IV конференция на Асоциацията на европейските олимпийски академии (ЕОА) в Любляна

От 18 до 21 септември в Любляна (Словения) се проведе поредният значим форум на европейските олимпийски академии с важно значение за развитието на олимпийското възпитание и образование на нашия континент.

В него взеха участие представители на 24 национални олимпийски академии, които проведоха своята годишна научна конференция и първата генерална асамблея на асоциацията след нейното учредяване в к.к.Албена - България през 2017 г.

Гости на проявата бяха президентът на Международната олимпийска академия (МОА) Исидорос Кувелас, президентът на Европейската олимпийска академия (ЕОА) Янес Коджиянчич, президентът на Европейския паралимпийски комитет Ратко Ковачич и президентът на Националния олимпийски комитет на Словения – Богдан Габровец.

Силно впечатление на форума направи обръщението на президента на Международната олимпийска академия Исодорос Кувелас, към участниците: "Европейската асоциация на националните олимпийски академии може да бъде движещата сила за постигането на целите на Олимпийското движение в областта на възпитанието и образованието на младото поколение, тъй като идеята за обединяване на силите ще насърчава партньорството и ще създаде плодородна основа за развиване на нашия начин на мислене, за да можем да разберем, че едно от най-важните неща в живота е да споделяме нашите убеждения и идеи…Международната олимпийска академия винаги е на първа линия, за да даде възможност на подобни инициативи за солидарност и добро управление. Националните олимпийски академии са неразделна част от жизненото съществуване на МОА и ние сме повече от готови да застанем на ваша страна.“

България на този форум по традиция е представена от вицепрезидента на ЕОА проф. Лозан Митев, директор на Националната олимпийска академия на България - преподавател от НСА „Васил Левски“, който е един от инициаторите за създаването на Асоциацията на европейските олимпийски академии. На този форум той представи основен доклад, в който бяха очертани перспективите и програмата за дейност на асоциацията и механизмите за сътрудничеството между националните олимпийски академии.

Генералната асамблея на организацията проведе избори за нов 3-годишен мандат на ръководните органи. Бе избран ръководният състав на ЕОА: председател – проф. Манфред Лемер (Германия), зам.председатели - проф. Мария Булатова (Украйна), проф. Лозан Митев (България), членове – Алеш Солар (Словения), Иван Клементиев (Латвия) и Саша Церай (Хърватска).

Бъдещото развитие на Европейското сътрудничество между националните олимпийски академии е свързано с нови перспективи за образование на най-добрите специалисти – учители, студенти и треньори - чрез създаването на специални програми и семинари. В тази връзка НСА „Васил Левски“ ще играе значителна роля като предоставя своя капацитет от съоръжения, включително учебната база по водни спортове в Несебър, а така също и специалисти за ръководители на такива семинари. НСА ще вземе активно участие в разработването на програми за олимпийско възпитание на основата на своя опит и ще допринесе за разширяване на общата квалификация на специалисти в областта на Олимпизма и Олимпийското движение.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share