НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Интегрирано обучение в летния лагер по адаптирани водни спортове на НСА

За дванадесети пореден път, в учебната база по водни спортове на Национална спортна академия “Васил Левски” (НСА) в гр. Несебър, деца и възрастни хора с увреждания имаха възможността да се обучават по адаптирани водни спортове от квалифицирани специалисти.

Традиционният летен лагер, който НСА организира ежегодно, имаше своето ново мото: “Водните спортове по-силни заедно” – девиз, на който и организаторите и участниците придадоха смисъл и пълнота.

Възможността да се докоснат до магията на водните спортове създаде емоционална атмосфера и амбицира всеки един да даде най-доброто от себе си. Усилията заслужават респект, затова и организаторите се погрижиха за поощрения – грамоти и медали, които ръководителят на лагера проф. Николай Изов, зам.-ректор по учебната дейност на НСА, лично връчи на участниците.

Прилагайки най-добрите практики от методиката на адаптираните спортове, децата и младежите с увреждания се обучаваха и се забавляваха интегрирано, заедно със свои здрави връстници от всички краища на България. Към лагера отново се присъединиха възрастни от Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр. Баня, общ. Карлово. Обучението се проведе от 12 до 24 юни, а общият брой на участниците бе 58.

Дейностите по провеждане на лагера представляват и методическа практика за студентите от магистърската програма „Адаптирана физическа активност и спорт“ (АФАС) на НСА, които активно участват в цялостната организация и провеждане на обучението. Заедно с бъдещите магистри, в спортните занимания се включиха и студенти инструктори от специалност АФАС от България, Гърция и Кипър, както и петима чуждестранни студенти по програма Еразъм+ от Китай, Турция и Испания. Всички те влязоха в ролята на партньори на децата и възрастните участници, придобивайки нови умения и забавлявайки се заедно в условията на една уникална приобщаваща и стимулираща среда.

Опитът на педагозите от НСА показва, че адаптираните занимания с водни спортове се отразяват изключително благоприятно на физическото и психическо състояние на хората с увреждания. Активностите имат мощен положителен ефект върху социализацията и интеграцията на децата и възрастните, независимо от характера на техните специални потребности. Затова методиката на провежданото обучение е ориентирана към осъществяването на комплексни цели и задачи.
Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share