НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Семинар „Спорт, наука, технологии“ с водещ лектор Антонио Робустели

В три последователни дни от 5-7 юни един от авторитетните специалисти по спортна подготовка - Антонио Робустели (Италия) представя поредица от лекции за използването на съвременните технологии в рамките на семинара „Спорт, наука, технологии“, който се провежда в зала „ОНИС“ на Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Това е първият от серията научно-практически семинари с участието на водещи учени в областта на спортната науката, организирани от НСА. Целта бе ясно дефинирана при откриването на семинара от проф. Татяна Янчева, зам.-ректор по международна и научна дейност, която акцентира върху практическата насоченост и изграждането на мост между науката и практиката в съвременния спорт. В тази посока са ориентирани и следващите научно-практически семинари, които ще се проведат през месеците септември и октомври в Академията, поясни проф. Янчева.

Семинарът с участието на Антонио Робустели освен лекционна част съдържа и практически занимания, насочени към новите технологии в спорта. Професионалната му биография включва над 16 години опит като консултант по спортна подготовка, кондиционен треньор, изследовател в областта на технологиите в спорта, превенция на травматизма, мониторинг на възстановяването и др. Робустели бе сред водещите лектори в Международния научен конгрес „Приложни науки в спорта“, който се проведе в Национална спортна академия през декември 2017 г.

В семинара участваха студенти, докторанти и преподаватели от различни катедри на НСА, както и спортни специалисти. Пред аудиторията Антонио Робустели представи концепция за биометрична периодизация, като дефинира основните термини и разгледа различни типове периодизация с техните предимства и недостатъци.

Сред най-важните приложни технологии в спорта Робустели посочи инфрачервена термография, тензомиография, миотонометрия, мапинг на стъпалото, тестване на слюнката в реално време. Комбинирането на различни видове технологии и иновации в научните изследвания е правилният подход за генерирането на данни, които да дадат на изследователите и практиците цялостна картина за състоянието на спортиста и неговата подготовка, убеден е Робустели.

Обхващайки основите на инфрачервената термография в спорта - от теорията до практическото приложение, изложението на Робустели започна с физиологията на терморегулацията и температурата на кожата. Изследователят представи интересни примери от практиката, свързани с приложенията за превенция на травми и подобряване на спортните постижения.

Лекцията съдържаше и практически аспекти като боравене с термокамера, събиране и анализ на данните, представяне на казуси за предотвратяване на наранявания и мониторинг на възстановяването. Семинарът провокира дискусия, в която специалистите имаха възможността да поставят въпроси и да споделят собствения си опит.

Семинарът „Спорт, наука, технологии“ продължава до 7 юни, включително. Всички изследователи и експерти с интерес към тематиката за възможностите на съвременните технологии и тяхното приложение в модерния спорт от теоретична и практическа гледна точка, в академична среда, могат да участват в семинара като се информират за съдържанието на лекциите от програмата по-долу.

 

ПРОГРАМА

6 юни 2018 г., 9.30 – 12.30 ч., зала ОНИС, Закрити спортни съоръжения, НСА

Лекция 1 - FOOT PRESSURE MAPPING (теория и практическо занимание)

Обхваща основите на приложение на картографирането на стъпалото при ходене чрез пресов анализ в спорта - от теорията до практиката. От принципите на биомеханиката до технологиите, които стоят зад платформите за пресов анализ. Разглежда практическите аспекти на статичния анализ, както и анализ на походката и анализ при бягане със сензорни стелки, отчитащи натиска.

 

7 юни 2018 г., 9.30 – 12.30 ч., зала ОНИС, Закрити спортни съоръжения, НСА

Лекция 1 – DUAL FORCE PLATFORMS (теория и практическо занимание). Тази лекция разглежда научните основи на технологиите при двойната тензометрия, включва практическите приложения на невромускулното профилиране на спортисти, мониторинг на нивата на умора и управление на рехабилитацията на травмите.

Лекция 2 – GPS

Тази лекция разглежда научните основи, теорията и практиката на приложение на GPS технологиите в отборните и индивидуалните спортове. Включва основите на GPS технологията, физиологичните и биомеханични данни от GPS проследяването. Представя практически препоръки за използването на най-важните показатели на GPS-а за мониторинг на натоварването и умората.

 
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share