НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Работна среща за професионално-квалификационните степени на учителите

По предложение на Министерството на образованието и науката Национална спортна академия „Васил Левски“ бе домакин на работна среща за обсъждане на организацията за придобиване на професионално-квалификационни степени от учителите. Съвещанието се проведе на 25.01.2018 г. и премина в дух на ползотворен диалог, в който участие взеха зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН, департаментите за квалификация на педагогически специалисти, социалните партньори от КТ „Подкрепа“ и КНСБ, както и представители от страна на НСА - проф. Огнян Миладинов, декан на Учителски факултет, проф. Бисер Цолов, ръководител на Центъра за следдипломна квалификация, доц. Каролина Лазарова и доц. Тодор Маринов.

    Всички


Сподели във Facebook Twitter Share