НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Семинар за авторското право се проведе в НСА

Важни въпроси за интелектуалната собственост бяха обсъдени на Семинара за авторско право, който се проведе на 19 октомври в Национална спортна академия „Васил Левски“. Форумът бе организиран съвместно от Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост към НСА и дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерството на културата.

Инициативата бе приветствана от ректора на Академията проф. Пенчо Гешев и зам.-ректора по научна и международна дейност проф. Татяна Янчева, които подчертаха актуалността на темата и нейното важно значение за академичните среди. Проф. Янчева изтъкна ролята на Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост и неговия ръководител проф. Вихрен Бачев, в реализираната процедура по патентоване на логата на НСА, както и на други обекти, които попадат в категорията предмет на интелектуалната собственост.

Г-н Георги Дамянов и г-жа Катерина Пашова, експерти от дирекцията, разясниха съществуващата в България законова рамка, регламентираща проблематиката за авторското право и сродните му права, както и функционирането на съответните институции, гарантиращи защитата на интелектуалната собственост.

В последвалата дискусия бяха обсъдени интересни казуси от практиката, свързана с авторското право и сродните му права.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share