НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Янчева с вдъхновяваща реч на конференцията European everyday of sport

 

Проф. Татяна Янчева, която участва в Международната конференция European everyday of sport от страна на Национална спортна академия „Васил Левски“, изнесе вдъхновяваща реч за влиянието на спорта и неговия принос в развитието на европейските ценности.

Национална спортна академия е мястото, където спортът се случва всеки ден“, заяви проф. Янчева, която е зам.-ректор по научната и международна дейност и подчерта ролята на Академията като основен двигател в осъществяването на европейските политики в сферата на спорта, както и приносът на НСА за успешното реализиране на дейностите в Европейската седмица на спорта (23-30 септември).

Конференцията се организира от Асоциацията за развитие на българския спорт и има за цел популяризирането на масовия спорт в България. Асоциацията е координатор на проекта European everyday of sport.

Начало на дебатите в конференцията даде ръководителят на Представителството на Европейската комисия у нас Огнян Златев. В дискусиите се включиха над 120 участници и партньори по проекта от България, Хърватия, Унгария, Италия, Литва, Полша и Словакия. Приветствия към тях отправиха заместник-министърът на Българското председателство на съвета на ЕС Моника Панайотова и парламентарният секретар на Министерството на образованието и науката Йорданка Петрова. В конференцията се включи и директорът на дирекция „Иновации, международно сътрудничество и спорт“ на Европейската комисия Антоанета Ангелова-Кръстева.


Пълна информация: http://www.eusport.org/everyday_sport_conference
Предварителна програма: http://www.eusport.org/everyday_sport_conference/program
Работен език на конференцията: Английски език
Издание от конференцията: Сборник с доклади (ISBN номер)
Пълна информация за проект "EU Everyday of sport": http://www.eusport.org/
Добри практики за физическа активност #BeActive: http://www.eusport.org/good_practices 

 

    Всички


Сподели във Facebook Twitter Share