НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учители по физическо възпитание получиха свидетелствата си за придобита професионално-квалификационна степен

На 11 септември в Национална спортна академия „Васил Левски“ бяха връчени свидетелства за придобита професионално-квалификационна степен на учители по физическо възпитание.

След успешно издържан изпит, педагози от София и други градове, получиха свидетелствата си лично от ректора на НСА проф. Пенчо Гешев, в присъствието на зам.-ректора по учебната работа доц. Николай Изов, декана на Учителски факултет проф. Огнян Миладинов и директора на Департамента по езиково обучение и информационни технологии гл. ас. Вихрен Димитров.

Процедурата по присъждане на професионално-квалификационна степен се провежда за първи път в НСА, в изпълнение на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share