Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"

»вет Ћалова избра базата на Ќ—ј за старт на подготовката си след извънредното положение

—лед два месеца на социална изолаци€, заради пандеми€та от разпространение на COVID-19, звездата на българската и световна атлетика, »вет Ћалова, се завърна на пистата за възобнов€ване на тренировъчната си дейност. — отпадането на извънредното положение в страната, т€ стартира подготовката си на базата на Ќационална спортна академи€, заедно със сво€ съпруг и професионален партньор Ц —имоне  олио.

¬ интервю за Ќова телевизи€, което се проведе на официални€ стадион на јкадеми€та, Ћалова сподели, че усещането да е отново на пистата е неверо€тно. Д’аресвам много този стадион. »ма прекрасна гледка към ¬итоша, зелено е, топло е, спокойно е. Ќаистина е неверо€тно, все едно съм отново вкъщиУ Ц за€ви спринтьорката ни пред екипа на Ќова и допълни, че трудностите през последните месеци е приела като поредното предизвикателство, поредната трудност, през ко€то тр€бва да премине и да продължи напред.

—ъс съпруга й —имоне планират да се завърнат в сво€ дом в –иети веднага, когато това стане възможно, защото там е и треньорът й –оберто Ѕономи, който е важна част от нейни€ тим.

≈вропейската шампионка в спринта на 100 и 200 метра от 2012 -та сподели също, че приема философски отлагането с една година на ќлимпийските игри в “окио и изрази надежда, че именно това може да € направи още по-специална. Дўе видим по-силни резултати, защото този глад, който ще остане в нас, тази нереализаци€ през годината без ќлимпийски игри, без ≈вропейско първенство, без гол€ма част от сезона, см€там, че това именно ще ни бута напред и може би ще доведе след себе си много по-добри резултати на ќлимпиадата. —ъс сигурност провеждането на »грите ще бъде нещо още по-силно и стойностно от вс€когаУ Ц убедена е »вет Ћалова и допълни, че това върху, което работи е именно там да бъде най-добрата верси€ на себе си.
¬сички


??????? ??? Facebook Twitter Share