НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ДЕТСКА ЛЕКА АТЛЕТИКА

На 14 декември в залата по лека атлетика на НСА се проведе състезание за деца от 6 до 12 години по програмата Kids Athletics. Събитието бе завършек на обучението от доц. Ивайло Лазаров на студенти от ІІІ курс (факултет Педагогика) в СИД „Лека атлетика за деца“. В продължение на два часа децата преживяха незабравими мигове, като под формата на игри се запознаха с много от дисциплините в леката атлетика. Накрая всички участници получиха грамоти за участието си, а студентите – сертификати от световната федерация по лека атлетика, по програмата „Детска лека атлетика“, за положените от тях усилия при организацията и провеждането на състезанието.
Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share